20:02:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 X-dag ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Odinwell är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicintekniska produkter inom sårvård. Bolaget utvecklar en plattform för sårvård med tillhörande teknologiska hjälpmedel för att analysera och underlätta processen kring svårläkta sår. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i Sverige med huvudkontor i Halmstad.
2023-01-23 16:23:49

Odinwell har mottagit ett positivt förhandsbesked avseende bolagets första patentansökan i USA för den fiberoptiska sensorplattformen. Samtliga patentkrav betraktas som godkännbara och kommer att beviljas.

Odinwell meddelar att det amerikanska patentverket USPTO har utfärdat ett förhandsbesked om godkännande (Notice of Allowance) av Odinwells patentansökan 17/263,104 (https://patentcenter.uspto.gov/applications/17263104), "Device for measuring a property of a measurement object by luminescence".

Patentet söktes i USA den 25 januari 2021 och omfattar det mättekniska system baserat på fiberoptik och fluorescerande ljus som ligger till grund för Odinwells sensorlager, vilket genom att integreras i bandage gör det möjligt att mäta ett brett spektrum av biomarkörer och fysiska parametrar i sår i realtid.

"Beskedet från det amerikanska patentverket är en milstolpe för Odinwell. Det stärker skyddet för vår teknik och innebär en validering av plattformen i våra diskussioner med samarbetspartner. I förlängningen öppnar det dörren för kommersialisering i Nordamerika - en stor och viktig marknad för avancerad sårvård", säger Susanne Olauson, VD för Odinwell AB. 

Det formella utfärdandet av patentet sker cirka sex veckor efter att den administrativa processen har slutförts. Tekniken är sedan tidigare patenterad i Sverige med skydd fram till 2038, och patentsökt på alla relevanta marknader.