18:47:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Odinwell är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter inom sårvård. Bolaget utvecklar en plattform för sårvård med tillhörande teknologiska hjälpmedel för att analysera och underlätta processen kring svårläkta sår. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i Sverige med huvudkontor i Halmstad.

Kalender

2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 17:29:13

Odinwell AB:s ("Odinwell" eller "Bolaget") företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket. Stoppdag hos Euroclear för konvertering av BTA (betald tecknad aktie) till aktier är den 30 juni 2021, vilket innebär att sista dag för handel i BTA är den 28 juni 2021. Totalt har 6 017 490 aktier registrerats hos Bolagsverket och de nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå eller VP-konto den 2 juli 2021.

Antal aktier och aktiekapital

Efter registrering hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i Odinwell till 20 058 300 aktier. Bolagets aktiekapital uppgår till 722 098,80 SEK.

Rådgivare
I samband med företrädesemissionen har Sedermera Fondkommission agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.