20:11:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Odinwell är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter inom sårvård. Bolaget utvecklar en plattform för sårvård med tillhörande teknologiska hjälpmedel för att analysera och underlätta processen kring svårläkta sår. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i Sverige med huvudkontor i Halmstad.

Kalender

2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2022-05-03 08:30:00

Två månader före utsatt tid uppnår Odinwell AB (publ) det tredje delmålet i sin tekniska utvecklingsplan. I repetitiva tester har temperaturförändringar framgångsrikt kunnat uppmätas på kroppsytan under ett täckande sårvårdsförband på människa. Det innebär att företagets optiska sensorteknologi nu även har verifierats på människor och kan tas vidare i kundapplikationer.

Utvecklingsarbetet har genomförts tillsammans med det närstående bolaget Nestero Holding AB som från början innehaft rättigheter och patent samt avgörande nyckelkompetens. I olika steg har detta förts över till Odinwell AB samtidigt som tekniska utvecklingsmål har uppnåtts. I och med färdigställandet av en verifierad prototyp för sårvårdsförband till människor är optionsavtalet mellan Nestero Holding AB och Odinwell AB nu fullföljt.

Nestereo Holding AB kan därmed omvandla kvarvarande teckningsoptioner till aktier i Odinwell AB. Det innebär att Odinwell ökar antalet aktier med sammanlagt 1 957 500 aktier. Det medför en utspädning om cirka 9,8 procent för befintliga aktieägare i Odinwell.

"Det är glädjande att vi tidigare än planerat uppnår vårt nästa mål, eftersom det är en så viktig del i vår utvecklingsresa. Odinwells fortsatta utveckling för oss närmare en färdig produkt som kan hjälpa till och bidra till en mer hållbar sårvård för både patienter och vårdgivare", kommenterar Susanne Olauson, VD för Odinwell.

Bolaget avser att ha en produkt redo i kundapplikation för marknadsintroduktion under senare delen av 2023.

Denna information är sådan information som Odinwell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 03 maj 2022.