19:25:00 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Odinwell är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter inom sårvård. Bolaget utvecklar en plattform för sårvård med tillhörande teknologiska hjälpmedel för att analysera och underlätta processen kring svårläkta sår. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i Sverige med huvudkontor i Halmstad.

Kalender

2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-12-29 13:42:11

Odinwell AB ("Odinwell") har under det fjärde kvartalet 2021 följt utvecklingsplanen och har nu uppnått ytterligare delmål. De senaste tekniktesterna, där bolaget upprepade gånger har mätt temperatur med repetitiva resultat, innebär att bolaget har en första fungerande prototyp i labbmiljö och att bolagets plattform har nått nivå 4 enligt TRL-skalan. Odinwell har därigenom uppnått samtliga målsättningar utstakade för 2021.

Odinwell har arbetat med målsättningen att kunna presentera en första fungerande prototyp i labbmiljö under det fjärde kvartalet 2021. Bolaget har nu upprepade gånger framgångsrikt mätt temperatur med hjälp av TLC (Thermal Liquid Crystal). Testerna har genomförts i volym motsvarande plåster och resultaten har varit repetitiva. Det innebär att bolaget lyckats uppnå målsättningen och att bolagets plattform har nått nivå 4 enligt TRL-skalan (Technology Readiness Level) som används vid utveckling av nya teknologier.

"Tekniktesterna visar att vi nu har en prototyp som kan mäta temperatur på små volymer och med repetitiva resultat. Det är en viktig milstolpe för Odinwell. Vi kan nu inleda förberedelser för labbtester av prototypen i kundapplikation under första halvåret 2022, i linje med vår utvecklingsplan", kommenterar Susanne Olauson, styrelseordförande för Odinwell.