09:33:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 X-dag ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2024-05-07 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 X-dag ordinarie utdelning ODIN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Odinwell är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicintekniska produkter inom sårvård. Bolaget utvecklar en plattform för sårvård med tillhörande teknologiska hjälpmedel för att analysera och underlätta processen kring svårläkta sår. Utöver huvudverksamheten erbjuds även service och tillhörande kringtjänster. Verksamheten drivs i Sverige med huvudkontor i Halmstad.
2023-10-25 08:30:00

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2024 i Odinwell AB.

Valberedningen, som har utsetts i enlighet med de principer som antagits av årsstämman den 4 maj 2022, består av:

Patrik Byhmer, Patrik Strömsten och Martin Olausson. Sammankallande är Patrik Byhmer, styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag avseende; val av ordförande på stämman, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt i förekommande fall ersättning för utskottsarbete uppdelat på varje ledamot, förslag till val av revisor och revisorsarvode samt i den mån det anses behövligt, förslag till ändringar i gällande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till bolagets valberedning kan göra det via e-post till info@odinwell.comsenast den 10 januari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida; www.odinwell.com

Årsstämman hålls den 7 maj 2024 i Halmstad.