10:46:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 Ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av strålbehandling och kemoterapi mot cancer. Bolagets produktkandidat är efter genomförda fas 2-studier under vidare utveckling till grund för ansökan om regulatoriska marknadsgodkännanden och kommersialisering. OncoZenge har sitt huvudkontor i Bromma.
2023-08-28 12:00:00

STOCKHOLM den 28 augusti 2023. OncoZenge AB (publ) ("OncoZenge" eller "Bolaget") har på begäran av aktieägaren Niclas Holmgren, som innehar mer än tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget, sammankallat en extra bolagsstämma den 8 september 2023 för val av ny styrelse. Niclas Holmgren har nu återkommit med sina förslag enligt följande.

Aktieägaren Niclas Holmgren lämnar följande förslag inför extra bolagsstämman:

Punkt 7: Styrelsen ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av tre styrelseledamöter, utan suppleanter.

Punk 8: Omval av Niclas Holmgren som styrelseledamot och nyval av Christoph Nowak och Daniel Ehrenstråhle som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Daniel Ehrenstråhle föreslås som styrelseordförande.

Nedan följer en närmare beskrivning av de två styrelseledamöter som föreslås för nyval.

Christoph Nowak, född 1986

Christoph Nowak är PhD i molekylär epidemiologi från Uppsala universitet, har en läkarexamen från University of Oxford (UK) och är diplomerad psykolog (Diplom-Psychologe) från Braunschweigs tekniska universitet (Tyskland).

Tidigare erfarenhet inkluderar Assistant professor vid Karolinska Institutet och läkare vid Raigmore Hospital i Inverness (Skottland). Chris är författare av >60 vetenskapliga artiklar publicerade i referentgranskade tidskrifter varav över 20 som huvudförfattare.

Väsentliga uppdrag i andra bolag:

Chief Medical and Business Officer, Diamyd Medical AB

Chief Medical Officer, Melius Pharma AB.

Christoph Nowak är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större ägare i Bolaget.

Christoph Nowak innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Daniel Ehrenstråhle, född 1974

Daniel Ehrenstråhle har många års erfarenhet som executive, konsult och advisor inom flertal industrier. Gemensamt för flertalet roller är breda ansvar för strategi, transaktioner och M&A (köp och säljsida), portfolio management, governance och go-to-market i en internationell miljö. Innan sina 6 år i ledningsgruppen för globala affärsenheter på Ericsson arbetade Daniel 7 år på McKinsey, och innan det 3 år på ZS Associates i Paris med fokus på pharma.

Daniel Ehrenstråhle är oberoende i förhållande till såväl Bolaget och bolagsledningen som större ägare i Bolaget. 

Daniel Ehrenstråhle innehar inga aktier eller andra finansiella instrument i Bolaget.

Punkt 9: Niclas Holmgren ska inte erhålla något styrelsearvode. Niclas Holmgren återkommer på extra bolagsstämman med förslag avseende styrelsearvode till övriga föreslagna styrelseledamöter.