13:20:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-03 X-dag ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2024-05-31 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-01 Extra Bolagsstämma 2023
2023-10-31 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 X-dag ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av strålbehandling och kemoterapi mot cancer. Bolagets produktkandidat är efter genomförda fas 2-studier under vidare utveckling till grund för ansökan om regulatoriska marknadsgodkännanden och kommersialisering. OncoZenge har sitt huvudkontor i Bromma.
2022-08-25 08:00:00

OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) meddelar att bolagets toxstudie med bupivakain visar god säkerhetsmarginal för planerad dosering av BupiZenge[®] vid kontinuerlig behandling över sex veckor.

Bupivakain, som är den aktiva substansen i BupiZenge[®], har en utförligt studerad säkerhetsprofil för användning vid epiduralbedövning under förlossning såväl som vid postoperativ smärtbehandling. OncoZenge utvecklar en formulering av bupivakain med ett nytt administrationssätt för lokal behandling under längre tid av patienter med smärta i munnen till följd av oral mukosit. Bolagets toxstudie har genererat kompletterande säkerhetsdokumentation för bupivakain avseende lokal och systemisk toxicitet vid upprepad administrering.

Studien som startade i februari omfattade sex veckors dosering i hund med tre olika dygnsdoser bupivakain. Resultaten visar en god säkerhetsmarginal både avseende maximal- och medelkoncentration av bupivakain i blodplasma över dygnet jämfört med planerad dosering i människa för behandling av lokal smärta i samband med oral mukosit. Det uppstod inga lokala biverkningar efter upprepad administrering av bupivakain i munhålan.

Vi är mycket glada över detta studieresultat, vilket är en förutsättning för att genomföra pivotala fas III-studier med BupiZenge[®], säger Paul de Potocki, VD för OncoZenge. Vi arbetar nu fokuserat med att utveckla en ny formulering av BupiZenge[®] med bland annat ett nytt smakämne och planerar samtidigt en farmakokinetisk patientsstudie som beräknas starta under nästa år. Den slutförda toxicitets- och säkerhetsstudien är relevant och applicerbar även för den nya formuleringen av BupiZenge[®].

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, telefon: 08-463 80 00,
e-mail: certifiedadviser@penser.se.