01:27:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
OncoZenge är ett svenskt läkemedelsföretag som utvecklar behandling för smärtlindring hos patienter som lider av oral smärta orsakad av strålbehandling och kemoterapi mot cancer. Bolagets produktkandidat är efter genomförda fas 2-studier under vidare utveckling till grund för ansökan om regulatoriska marknadsgodkännanden och kommersialisering. OncoZenge har sitt huvudkontor i Bromma.

Kalender

2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Ordinarie utdelning ONCOZ 0.00 SEK
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-11-22 08:00:00

Styrelsen i OncoZenge AB (OMX: ONCOZ) har utsett Paul de Potocki som ny VD för OncoZenge med tillträde 22 november 2021. Paul förstärker teamet med sin mångåriga kommersialiserings- och affärsutvecklingserfarenhet samtidigt som avgående VD Pirkko Tamsen fortsätter att arbeta operativt i bolaget på deltid, bland annat med planering av den kommande registreringsgrundande fas-3 studien i Europa.  

Paul de Potocki har mer än 25 års erfarenhet från internationellt företagsledarskap, kommersialisering, affärsutveckling och finansiell förvaltning i både publika och privata bolag inom life science. Han har tjänstgjort som VD och koncernchef för Diagenic och Aerocrine, samt som Global Vice President Commercial Operations i Biovitrum, FreseniusKabi och Pharmacia & Upjohn. Paul arbetar idag som styrelseordförande för Asarina Pharma och som styrelseledamot i Palette Life Sciences. Han har en MSc från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en MBA från London School of Economics.

"Vi hälsar Paul de Potocki varmt välkommen till OncoZenge som ny VD. Paul bidrar till teamet med värdefull erfarenhet och dokumenterad förmåga att framgångsrikt leda och utveckla life science bolag. Jag vill också tacka Pirkko Tamsen som på ett mycket förtjänstfullt sätt har lett bolaget i den inledande fasen. Det är glädjande att Pirkko med sin djupa kompetens fortsätter bidra till bolagets utveckling" säger Anna Ljung, styrelseordförande för OncoZenge AB.

Certified Adviser
OncoZenges Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.