22:09:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-13 Ordinarie utdelning OPTOMED 0.00 EUR
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-03 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Ordinarie utdelning OPTOMED 0.00 EUR
2023-05-10 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-06 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-04 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning OPTOMED 0.00 EUR
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-05 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning OPTOMED 0.00 EUR
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning OPTOMED 0.00 EUR
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Optomed är verksamt inom medicinteknik. Bolaget bedriver forskning och utveckling av specialiserade ögonkameror. Utveckling sker av både hård- och mjukvara som vidaresäljs under olika varumärken. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro inom den nordiska marknaden. Kunderna består av forskningsinstitut samt sjukhus. Huvudkontoret ligger i Oulu.
2023-11-02 09:00:00

Optomed OyjPörssitiedote 2.11.2023, klo 10.00, Helsinki

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Optomed Oyj ("Optomed" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung:lta ("Ilmoittaja"). Ilmoituksen mukaan Ilmoittajan osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä on 4,98 prosenttia Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista 31.10.2023.

Yhtiön osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on yhteensä 18 130 397 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.

Ilmoittajan osuus ilmoituksen mukaan:

+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+
| |% osakkeista|% osakkeista ja |Yhteenlaskettu|Osakkeiden ja|
| |ja |äänistä |%-osuus (A+B) |äänten |
| |äänistä (A:n|rahoitusvälineiden| |kokonaismäärä|
| |yhteismäärä)|kautta (B:n | | |
| | |yhteismäärä) | | |
+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+
|Osuus liputusrajan |4,98 % |- |4,98 % |18130 397 |
|saavuttamisen | | | | |
|tai rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+
|Edellisessä |7,49 % |- |7,49 % | |
|liputusilmoituksessa| | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
|(jos liputettu) | | | | |
+--------------------+------------+------------------+--------------+-------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Osakesarja /|Osakkeiden ja äänten lukumäärä|Osakkeiden ja äänten %-osuus|
|osakelaji | | |
| | | |
|ISIN-koodi | | |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|Suora |Välillinen |Suora |Välillinen |
|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|FI4000410881| |903202 | |4,98 % |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+
|A YHTEENSÄ |903 202 |4,98 % |
+------------+----------------+-------------+----------------+-----------+

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia ja/tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+--------------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nimi |%-osuus |%-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänet ja|
| |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden|rahoitusvälineet |
| |äänistä |kautta |yhteensä |
+--------------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Universal-Investment|- |- |- |
|-Gesellschaft mit | | | |
|beschränkter Haftung| | | |
+--------------------+-------------+--------------------------+------------------+
|Universal-Investment|4,98% |- |4,98% |
|-Luxembourg S.A | | | |
+--------------------+-------------+--------------------------+------------------+

Optomed Oyj

Lisätietoja

Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com,+358(0)50562 4077.

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

www.optomed.com