20:54:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Oscar Properties Holding är verksamma inom fastighetsbranschen. Bolaget förvärvar, utvecklar och säljer fastigheter med centrala lägen runtom Stockholmsområdet. Bolagets vision är att vara en långsiktig aktör samt bidra med kunskap inom omvandlingsprojekt och nyproduktion av bostäder. Förutom privata bostadsrätter utför bolaget även omvandling och rekonstruktion av industri-, kontors- och skolbyggnader. Oscar Properties etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Split OP PREF 50:1
2021-08-24 Split OP 50:1
2021-08-24 Split OP PREFB 50:1
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-08-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-05-19 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2021-02-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-11-09 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-08-11 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-07-22 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-12 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2020-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-11-13 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-11-08 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-08-15 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 0
2019-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 0
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2019-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-08-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-07-13 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2018-05-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 12.5
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2018-04-18 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2018-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-27 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-11-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-08-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-07-14 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Halvårsutdelning OP 0.75
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-05-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2017-02-02 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2017-01-12 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-22 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-11-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREFB 8.75
2016-08-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-03 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2016-04-21 Ordinarie utdelning OP 0.30 SEK
2016-04-20 Årsstämma 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-16 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-11-11 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-11-04 Kvartalsutdelning OP PREF 5
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-30 Extra Bolagsstämma 2015
2015-07-15 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-29 Ordinarie utdelning OP 0.00 SEK
2015-04-28 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-01-16 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-09 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-15 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2021-05-28 08:30:00

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

Under årets första kvartal har Oscar Properties fortsatt haft en hög aktivitet på förvärvssidan. Vi har sedan oktober 2020 kontrakterat förvärv av fastigheter för nästan 4,4 miljarder kronor runtom i Sverige. Av dessa är 2,8 miljarder kronor tillträdda per idag. Förvärven förväntas öka den årliga intjäningen med ca 150 miljoner kronor och fortsätta bidra positivt till vårt kassaflöde över tid, i linje med vår strategi där vårt främsta fokus just nu är att ha hög tillväxt genom förvärv inom vår fastighetsförvaltning.

 

I mars blev det klart att vi förvärvar två fastigheter i Katrineholm och Falköping med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor och driftnetto på cirka 10 miljoner kronor. Vi har även förvärvat två kommersiella fastigheter i industriområdet Tornby i Linköping med underliggande fastighetsvärde om 97 miljoner kronor där fastigheternas gemensamma driftnetto uppgår till 6,1 miljoner kronor.

Ökat fokus på förvärv ställer krav på vår organisation och vårt team där en viktig del av arbetet har varit att skapa ekonomisk stabilitet och flexibilitet för Oscar Properties. En del av förvärvsarbetet under kvartalet har gått ut på att stärka vår balansräkning genom att emittera aktier motsvarande 305 miljoner kronor. Det är glädjande att så många tycker att Oscar Properties aktie är något man vill ha betalt i, det gör det lättare att fortsätta ha en hög tillväxt. I mitten av mars offentliggjorde vi även villkoren för en fullt garanterad företrädesemission om cirka 150 miljoner kronor och en riktad emission om cirka 38 miljoner kronor till Investment AB Öresund som därigenom blir en av våra största ägare.

Efter första kvartalets slut har vi tillträtt fastigheter till ett värde om cirka 1,4 miljarder kronor. Förvärvs-takten har också hållit i sig och i april tecknade Oscar Properties avtal om att förvärva fem fastigheter i Skåne av Sven-Olof Johansson till ett underliggande fastighetsvärde på totalt 110 miljoner kronor. Transaktionen finansieras bland annat genom en apportemission om 55 miljoner kronor och Sven-Olof Johansson blir där igenom ägare i Oscar Properties. Samma vecka tecknade vi ett avtal med Kvalitena AB om att förvärva 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 miljoner kronor. Förvärven finansieras bland annat genom en apportemission om 150 miljoner kronor och genom affären ökar även Kvalitena sitt ägande i Oscar Properties ytterligare.

En viktig del i vårt arbete sedan oktober har varit att stärka ägandet i bolaget och det har gått snabbare än vad jag trodde där vi idag genom ovan beskrivna affärer har stärkt ägandet i bolaget med Öresund, Kvalitena och Sven Olof Johansson som ägare. Dessutom innebär kapitaliseringen av bolaget att vi skapar en solid finansiell ställning som ger oss möjligheten att fokusera på fastighetsförvaltning och därigenom även kunna sänka våra räntekostnader.

På projektsidan är nu det andra och sista tornet Helix avslutat. Det enda som återstår är ett fåtal osålda lägenheter. Unité avslutas under andra kvartalet och även där återstår bara ett fåtal lägenheter kvar att sälja. När vi är klara med Unité har vi inga bostäder i produktion. Vårt fokus nu är tydligt och kassaflöde från förvaltningen är vår högsta prioritet.

Framgent är vårt mål att projektutveckling främst ska ske på våra befintliga fastigheter. Oscar Properties beviljades bygglov för att bygga en ny butik åt Byggmax i Höganäs kommun. Denna affär skapades genom att vi identifierade mark på en fastighet i samband med att vi förvärvade den som var lämpad åt Byggmax. Det är ett bevis på vår förmåga att utvinna intressanta projekt från portföljer vi förvärvar.

Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner framåt och framförallt vad gäller framtida förvärv. Vårt mål är att växa vår portfölj och öka antalet fastigheter i portföljen och med ett starkt kassaflöde från dem succesivt sänka våra räntekostnader som bidrar till ett starkare resultat. Något vi redan lyckades med under detta kvartal och kommer fortsätta jobba med under 2021. Storlek har betydelse och ju mer vi växer desto lättare blir det att jobba ner räntekostnaden.

Vi kommer att fortsätta ta vara på möjligheter på marknaden för att bibehålla vår starka tillväxt. Med en attraktiv aktie som betalningsmedel och fantastiska medarbetare inom Oscar Properties anser jag att vi har mycket goda förutsättningar att agera när nya möjligheter dyker upp på marknaden.

Utdrag ur vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

PERIODEN JANUARI-MARS 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 27,6 mkr (108,8).

 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 29,9 mkr (-).

 • Rörelseresultatet uppgick till 21,7 mkr (-21,9).

 • Periodens resultat uppgick till 64,5 mkr (-35,5).

 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,05 kronor (-0,19).

 • Likvida medel uppgick till 102,0 mkr (37,0).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 •  Oscar Properties tillsammans med Samhällsbolaget i Norden AB offentliggör projektstart för produktion av 80 lägenheter i Karlskrona. Totalt ska 170 lägenheter produceras.

 •   Oscar Properties anställer Erik Grass som fastighetschef och Fanny Algstedt som analytiker inför kommande expansion.

 •   Oscar Properties förvärvar tre byggrätter i centrala Sundsvall för produktion av cirka 200 bostäder.

 •   Oscar Properties tecknar avtal om förvärv av fastighet i Rotebro med ett underliggande värde om cirka 100 mkr och planerat tillträde i Q3 2021.

 •   Oscar Properties har avtalat med Gabrielsson Invest AB (GIAB) om ett övertagande av projektet Biografen. Bakgrunden till detta beslut är att bolaget vill lägga all kraft på att fortsätta fokusera på att bygga en attraktiv förvaltningsportfölj. Avtalet innebär att från och med kvartal 1 2021 så kommer inte BRF Biografen Penthouse att konsolideras.

 •   Oscar Properties förvärvar två fastigheter i Katrineholm och Falköping med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 150 miljoner kronor och planerat tillträde i Q3 2021.

 •   Oscar Properties förvärvar två kommersiella fastigheter i industriområdet Tornby i Linköping. Detunderliggande fastighetsvärde uppgår till 97,5 miljoner kronor och planerat tillträde i Q2 2021.

 •   Oscar Properties beviljas bygglov till ny etablering för Byggmax om cirka 1 900 kvm i Höganäs. Byggnationen planeras att vara färdigställd i Q3 2021.

 •   Oscar Properties genomför riktad emission till Investment AB Öresund om ca 38 miljoner kronor.

 •   Investment AB Öresund lämnar åtagande att teckna sin pro rata-andel i den kommande företrädesemission i april 2021. Öresund garanterar dessutom en betydande del av denna företrädesemissionen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 •   Oscar Properties offentliggör att utfallet av företrädesemissionen, om ca 150 miljoner kronor, är kraftigt övertecknad och cirka 253 procent av företrädesemissionen tecknades.

 •   Oscar Properties förvärvar fem fastigheter i Skåne med ett underliggande värde på 110 miljoner kronor av Sven-Olof Johanssons bolag Compactor Fastigheter AB som blir ägare av cirka 5 procent av Oscar Properties. Planerat tillträde under Q3 2021.

 •   Oscar Properties förvärvar 16 fastigheter av Kvalitena med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor och Kvalitena utökar sitt ägande i Oscar Properties genom en apportemission om 150 miljoner kronor och planerat tillträde i Q3 2021.

 •   Oscar Properties tillträder den 30 april 2021 två fastighetsförvärv för totalt 1 390 miljoner kronor förvärvade från Peter Eriksson Fastighets AB och Kvalitena AB.

 •   Oscar Properties förvärvar fyra fastigheter i Köping med inslag av bostäder från Sterner Stenhus Holding AB, med ett underliggande fastighetsvärde om drygt 119 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission om 15 miljoner kronor och planerat tillträde i Q2 2021.

 •   Oscar Properties förvärvar tre kommersiella fastigheter belägna i Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde om 77 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission om 19,25 miljoner kronor och planerat tillträde i Q3 2021.

Den kompletta delårsrapporten finns tillgänglig via länk nedan eller på www.oscarproperties.se

För frågor vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, CFO Oscar Properties Holding AB (publ),

Mail; per-axel.sundstrom@oscarproperties.se

Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 28 maj 2021 kl. 08.30 CET.