09:45:07 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-22 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2024-05-21 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-06 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-21 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-16 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2023-05-31 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-03 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning OSSD 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
OssDsign är verksamt inom läkemedelsbranschen. Bolaget är idag specialiserat inom forskning och utveckling av läkemedel för bendefekter. Läkemedlena baseras på biokeramiskt material vars sammansättning används för att förbättra läkningsprocessen i olika fall av patientskador. Produkterna vidaresäljs som implantat och används huvudsakligen för behandling av skallskador.
2022-09-26 10:00:00

Uppsala, 26 september 2022. OssDsign AB (publ.) meddelar idag att en oberoende klinisk forskargrupp i New York, USA, ledd av Ralph Rahme, har publicerat kliniska resultat från den hittills största amerikanska fallstudien av patienter som behandlats med OssDsign Cranial PSI. Studien omfattar 18 patienter som genomgick kranioplastik och visar att ingreppet var framgångsrikt i samtliga fall. Inga implantatrelaterade komplikationer observerades under en medianuppföljningstid på sex månader. Den vetenskapliga artikeln har publicerats i tidskriften World Neurosurgery.

Det patientspecifika kranialimplantatet OssDsign Cranial PSI, som är baserat på OssDsigns banbrytande materialforskning, minskar risken för infektioner och komplikationer vid behandling av skador i skallbenet.  

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har ett oberoende forskarlag i New York, USA, presenterat resultat från en retrospektiv studie som genomförts vid ett enskilt kliniskt forskningscenter. I studien "Skull reconstruction using a custom-made, 3D-printed, hydroxyapatite-titanium cranioplasty implant: largest single-center U.S. experience", har forskarna utvärderat behandlingsresultaten hos 18 patienter som under perioden februari 2019 - februari 2022 implanterats med OssDsign Cranial PSI efter omfattande kraniektomi orsakad av traumatisk hjärnskada, hemorragisk stroke eller ischemisk stroke. Utvärderingen visar att kranioplastik med Cranial PSI var framgångsrik hos samtliga patienter och att endast mindre komplikationer, alla orelaterade till implantatet, uppstod hos tre patienter. Vid en medianuppföljningsperiod på sex månader (1-38 månader) hade inga patienter drabbats av implantatrelaterade komplikationer såsom ny operation eller explantation på grund av infektion. Därtill bedömdes det kosmetiska utfallet vara "bra" till "utmärkt" hos alla patienter.

"Våra preliminära resultat från utvärderingen av OssDsign Cranial PSI vid ett enskilt center indikerar att användningen av detta implantat är associerad med gynnsamma resultat, både sett till den totala avsaknaden av implantatrelaterade komplikationer och de goda till utmärkta kosmetiska resultaten hos samtliga patienter. Resultaten ligger väl i linje med tidigare studier, vilket ger ytterligare stöd för en rutinmässig användning av implantatet i klinisk praxis", säger huvudutredaren i studien, Ralph Rahme, M.D., F.A.C.S., vid enheten för neurokirurgi vid SBH Health System, New York, USA.

"Vi är väldigt nöjda med de positiva resultat som presenterats av dr Rahme och hans kliniska forskarlag. Resultaten från fallstudien, vilken är den hittills största som genomförts i USA, understryker de unika egenskaperna hos vår osseointegrativa teknologi. En ständigt ökande mängd av kliniska data och allt fler fackgranskade vetenskapliga publikationer pekar entydigt på att användning av OssDsign Cranial PSI är förknippat med en låg risk för komplikationer", säger Morten Henneveld, vd OssDsign.

För att läsa hela artikeln, besök: the World Neurosurgery (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878875022013274?via%3Dihub).

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email:certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign

OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.