23:50:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Årsstämma 2024
2024-05-17 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-21 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2019-12-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-27 Årsstämma 2020
2019-08-26 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-14 Extra Bolagsstämma 2019
2018-12-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-28 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2018-08-27 Årsstämma 2019
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2017-12-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-06-21 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen används för exempelvis energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-06-16 08:26:04

Ett pilotprojekt som genomförts under våren har under veckan slutförts med goda resultat. OurLiving kommer nu att fortsätta sin satsning på digitalisering av sina solenergiprojekt och således påbörja fler leveranser där digital projektdokumentation och kommunikation fortlöper.  

Pilotprojektet angående en solenergianläggning till en bostadsrättsförening i Hemmeslöv har nu avslutats med goda resultat då det visar sig effektivisera, digitalisera och klimatkompensera tidigare långdragna och manuella processer. I pilotprojektet har all nödvändig dokumentation om solenergianläggningen, som egenkontroll, produktblad, garantier, drift och underhåll m.m. levererats digitalt via OurLivings plattform och app till medlemmar i föreningen. OurLiving har även kommunicerat ut uppdateringar och nyheter om solenergianläggningen genom den digitala plattformen för att förenkla processen samt öka digitaliseringen ytterligare.

HENRIK JARL, VD OURLIVING AB KOMMENTERAR:

-" Med över 10,000+ registrerade användare har vi möjlighet att nå ut med samma erbjudande till många bostadsrättsföreningar som är i behov av att sänka elkostnaderna i fastigheten. Dessutom har vi ett bra nätverk av bostadsutvecklare som kan implementera solenergi redan vid byggstart och på så sätt implementera flera delar av vårt totala erbjudande "

OurLiving har många års erfarenhet av att leverera digitala lösningar till bostadsrättsföreningar i Sverige. Efter det lyckade pilotprojektet kommer bolaget nu att satsa ytterligare på digitaliseringen som nu även innefattar solenergi utöver en mängd andra funktioner i OurLivings plattform. Genom integrationen kan bolaget arbeta mer effektivt och klimatsmart och samtidigt utvidga sitt erbjudande för nuvarande kunder.

  

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex. energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.