02:15:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-07 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-17 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2024-05-16 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-21 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-12 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-29 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-09 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2019-12-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-27 Årsstämma 2020
2019-08-26 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2019-06-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-06-14 Extra Bolagsstämma 2019
2018-12-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-08-28 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2018-08-27 Årsstämma 2019
2018-06-15 Bokslutskommuniké 2018
2017-12-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-08-24 Ordinarie utdelning OURLIV 0.00 SEK
2017-08-23 Årsstämma 2018
2017-06-21 Bokslutskommuniké 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen används för exempelvis energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2023-05-17 08:37:35

OurLiving annonserar idag att bolaget siktar på en nettoomsättning för 2023 på minst 30 MSEK.  Den framtida positiva utvecklingen beräknas nås genom stark försäljningstillväxt för B2B samt synergier mellan de olika bolagen i koncernen. Liksom bolaget tidigare har annonserat så beräknas lönsamheten successivt förbättras.

I kvartalsrapporten som släpptes för ca en vecka sedan så ökade nettoomsättningen med 675% till drygt 7 MSEK för kvartal 1. Nettoomsättningen beräknas fortsätta växa den närmaste tiden, inte minst med nya B2B-affärer som är bolagets fokus. Under kvartal 1 har fokus lagts på att lägga en grund för att skapa ytterligare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Med tanke på kraftig tillväxt, väldigt ambitiösa planer framåt samt synergier mellan koncernbolagen så räknar OurLiving med en fortsatt stark tillväxt under 2023 vilket gör att bolaget siktar på en nettoomsättning på minst 30 MSEK och att bolagets finansiella position stärks.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

- "Vi har gjort stora förändringar under 2022 och lagt en väldigt fin grund för tillväxt under 2023. Under de sista månaderna har vi tagit hem ett antal större affärer och vi räknar med att öka tempot ytterligare. Det blir en händelserik vår med signifikant tillväxt och därför tar vi nu sikte mot att nå en nettoomsättning på minst 30 MSEK."

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB

Telefon: 076762 13 46

E-post: henrik.jarl@ourliving.se

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets SaaS-erbjudande är en digital boendeplattform och app som används av bostadsutvecklare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Plattformen och appen täcker en mängd olika tillämpningar som t.ex visualisering av solenergi, kommunikationsmodul, smarta hem, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.

Denna information är information som OurLiving är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 kl 08:37.