12:55:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-06 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-07 Ordinarie utdelning PEAB B 1.50 SEK
2024-05-06 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning PEAB B 4.00 SEK
2023-05-04 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-03 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Ordinarie utdelning PEAB B 5.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-05 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning PEAB B 4.50 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Ordinarie utdelning PEAB B 0.00 SEK
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning PEAB B 4.20 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-08 Ordinarie utdelning PEAB B 4.00 SEK
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning PEAB B 3.60 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning PEAB B 2.60 SEK
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-14 Ordinarie utdelning PEAB B 2.25 SEK
2015-05-13 Årsstämma 2015
2015-05-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Ordinarie utdelning PEAB B 1.80 SEK
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-13 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-15 Ordinarie utdelning PEAB B 1.60 SEK
2013-05-14 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-14 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-16 Ordinarie utdelning PEAB B 2.10 SEK
2012-05-15 Årsstämma 2012
2012-05-15 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-11-22 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-23 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Ordinarie utdelning PEAB B 2.60 SEK
2011-05-10 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-23 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-24 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-12 Ordinarie utdelning PEAB B 2.50 SEK
2010-05-11 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-25 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-25 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-15 Ordinarie utdelning PEAB B 2.25 SEK
2009-05-14 Årsstämma 1
2009-05-14 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-05-16 Ordinarie utdelning PEAB B 2.25 SEK
2007-09-25 Split PEAB B 1:2
2007-05-17 Ordinarie utdelning PEAB B 3.50 SEK
2006-05-18 Ordinarie utdelning PEAB B 3.00 SEK
2005-05-13 Ordinarie utdelning PEAB B 2.50 SEK
2004-05-14 Ordinarie utdelning PEAB B 2.20 SEK
2003-05-16 Ordinarie utdelning PEAB B 2.20 SEK
2002-05-17 Ordinarie utdelning PEAB B 2.10 SEK
2001-05-11 Ordinarie utdelning PEAB B 1.30 SEK
2000-05-11 Ordinarie utdelning PEAB B 0.80 SEK
1999-05-07 Ordinarie utdelning PEAB B 0.60 SEK
1998-05-08 Ordinarie utdelning PEAB B 0.40 SEK
1997-05-23 Ordinarie utdelning PEAB B 0.30 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Peab är verksamt inom byggsektorn. Bolaget bedriver verksamhet inom bygg och anläggning och erbjuder ett brett utbud av ingenjörstjänster. Tjänsterna som erbjuds innefattar arbete som berör anläggning, avfallshantering, asfalt och betong, bostadsproduktion, elteknik och underhåll. Bolaget innehar störst verksamhet runtom den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Förslöv.
2024-01-18 18:50:00

Peab anpassar sin verksamhet för att möta den kraftigt försämrade bostadsmarknaden samt tar kostnader för reserveringar, nedskrivningar och omstruktureringar om totalt 525 Mkr som belastar det fjärde kvartalet 2023. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,50 kronor per aktie.

De senaste åren har präglats av en på många sätt turbulent omvärld. Det har inneburit såväl ökningar av byggkostnader som drastiskt höjda räntor. För Peabs del har produktionsstarterna av bostäder fallit kraftigt sedan toppåret 2021 och starterna av bostadsrätter har näst intill avstannat helt. Försämringen på bostadsmarknaden har, förutom projektutvecklingsverksamheten, även påverkat Peabs affärsområde Bygg. Byggverksamheten har dock till stor del kunnat ställa om till andra typer av husbyggande. Orderingången för affärsområde Bygg har minskat med 26 procent sedan 2021, medan orderingången specifikt för bostadsprojekt har minskat med 78 procent.

För att anpassa kostnadsmassan till en lägre verksamhetsvolym och säkerställa fortsatt lönsamhet genomförs därför ett antal åtgärder. Organisationerna inom byggproduktion, bostadsutveckling, uthyrningsverksamhet samt centrala stödfunktioner anpassas vilket medför omstrukturerings-kostnader, men också sänkta omkostnader framöver. Inom affärsområde Bygg görs projektnedskrivningar av dels bostadsprojekt som är erhållna före krigsutbrottet i Ukraina och som påverkats av prisökningar, dels av ett antal projekt i den norska verksamheten. Sammantaget uppgår reserveringar och omstruktureringskostnader till 400 Mkr. Därutöver görs nedskrivning av goodwill i den norska byggverksamheten med 125 Mkr. Sammantaget innebär dessa åtgärder engångseffekter om 525 Mkr, som belastar det fjärde kvartalet 2023 där 465 Mkr belastar affärsområde Bygg och 60 Mkr belastar Koncerngemensamt.

Peab redovisar enligt segmentsredovisning ett preliminärt bokslut för januari-december 2023 enligt följande (samtliga siffror inom parentes avser 2022):
 • Nettoomsättning 58 821 Mkr (63 135)
 • Rörelseresultat 1 853 Mkr (2 741)
 • Rörelsemarginal 3,2 procent (4,3)
 • Resultat efter skatt 1 413 Mkr (2 037)
 • Nettoskuld 8 676 Mkr (6 899)
 • Nettoskuldsättningsgrad 0,6 (0,5)
 • Orderingång 45 108 Mkr (53 259)
 • Kassaflöde före finansiering -1 291 Mkr (-1 955)
Peab redovisar enligt IFRS ett preliminärt bokslut för januari-december 2023 enligt följande:
 • Nettoomsättning 61 600 Mkr (61 933)
 • Rörelseresultat 2 586 Mkr (2 557)
 • Rörelsemarginal 4,2 procent (4,1)
 • Resultat efter skatt 1 988 Mkr (1 831)

Preliminärt utfall januari-december 2023 affärsområden och koncern

+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Mkr |Nettoomsättning|Rörelseresultat|Rörelsemarginal,|
| | | | %|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Bygg | 27 780| 41| 0,1|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Anläggning | 15 164| 501| 3,3|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Industri | 19 962| 962| 4,8|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Projektutveckling | 5 722| 304| 5,3|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Koncerngemensamt | 1 487| -299| -|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Elimineringar | -11 294| -56| -|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Koncernen, | 58 821| 1 453| 2,5|
|segmentsredovisning exkl. | | | |
|Mall of Scandinavia | | | |
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Bygg - effekt Mall of | -| 400| -|
|Scandinavia | | | |
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Koncernen, | 58 821| 1 853| 3,2|
|segmentsredovisning | | | |
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Justering bostäder till IFRS| 2 779| 696| -|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|IFRS 16, tillkommande | -| 37| -|
|leasingavtal | | | |
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+
|Koncernen, IFRS | 61 600| 2 586| 4,2|
+----------------------------+---------------+---------------+----------------+

Affärsområdena Bygg och Projektutveckling har påverkats av den försämrade bostadsmarknaden. Inom Projektutveckling produktionsstartades 79 (314) egenutvecklade bostäder under det fjärde kvartalet 2023, vilka byggs i egen balansräkning. För helåret 2023 uppgick antalet produktionsstarter till 727 (2 336). Inom dessa två affärsområden sker en successiv omställning mot andra produkter. Affärsområde Anläggning och beläggnings- och ballastverksamheten som ingår i affärsområde Industri, är positionerade mot offentliga kunder och har en mer stabil marknad. Peab uppvisar resultatförbättring inom både affärsområde Anläggning och affärsområde Industri.

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna pekar på nedgångar i Sverige och Finland samt oförändrade nivåer i Norge för 2024. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedåtgående, medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila.

Peab har starkt fokus på kassaflöde och nettoskuld. Under det fjärde kvartalet 2023 uppvisar Peab ett starkt kassaflöde och nettoskuldsättningsgraden uppgår vid utgången av året till 0,6, vilket är inom det finansiella målintervallet mellan 0,3-0,7. Styrelsen avser att föreslå Peabs årsstämma att besluta om en utdelning på 1,50 kronor per aktie, vilket bedöms vara balanserat utifrån ordersituation, intjäningsförmåga och finansiell ställning.

- Peabs affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring tjänar oss väl såväl i goda som i svårare tider. Efter den nu kommunicerade anpassningen av verksamheten står vi väl rustade att hantera både en fortsatt svag bostadsmarknad och att möta en uppåtgående marknad, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab.

Peab publicerar sin fullständiga bokslutskommuniké 2023 den 2 februari 2024 klockan 08:00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, +46 72 533 31 45

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2024 kl. 18.50 CET.