19:08:27 Europe / Stockholm
2020-04-27 10:30:00

Som bolaget flaggat för tidigare vittnar rapporten för Q1'20 om en kraftigt ökad efterfrågan i spåren av Covid-19 men utmaningar med att leverera på grund av störningar i produktionskedjan. Trots en organisk ökning i orderingång på 37% minskade den organiska tillväxten med 15% vilket pressade EBIT-marginalen till 1,1% trots minskade kostnader för jämförbara enheter. Fritt kassaflöde var desto starkare på 8,4 mkr. Trots de blandade effekterna på resultatet i Q1'20 räknar vi med stöd från Covidrelaterad efterfrågan i Q2'20 och sannolikt även på sikt. Addvise gynnsamma positionering i Covid-19-krisen illustreras av att aktien är upp 46% hittills i år. Med fortsatt god relativ styrka i krisen ser vi det som sannolikt att bolaget lyckas delrefinansiera sitt obligationslån på 140 mkr (som kan återlösas utan penalty sedan okt 2019) med möjligheten att lyfta vår resultatprognos för 2021 med 30%. Sammantaget ser vi fortsatt en hög potential för aktien till en medelhög risk.
 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/addv_20200427.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se