18:37:34 Europe / Stockholm
2020-05-13 10:30:00

Försäljningen uppgick till 6,1 mkr (5,8 mkr) och var 4 mkr under vår förväntan. Avvikelsen berodde på att 1) ca 1,5 mkr ifrån Botkyrka inte intäktsförts, på grund av att företaget nu är mer försiktiga i sina antaganden om hur COVID-19 påverkar sjukfrånvaron för kommunen, 2) Aino tappade ett avtal med ett landsting (Kouvola) i Finland (ca 4 000 licenser), 3) avtalet med ett ledande amerikanskt it-bolag inte har integrerats fullt ut. Antal licenstagare ökade med 2% y/y vilket var under vår förväntan om 54 000. Efter kvartalets utgång har bolaget vidtagit åtgärder för att minska kostnadsmassan (permitteringar, senareläggning av betalning av skatt, moms, arbetsgivaravgifter, mm). Tillsammans med ett statligt lån om 2 mkr gör det att bolagets likviditet kommer räcka till slutet av september 2020. Då situationen med COVID-19 bromsar bolagets tillväxttakt mer än vad vi först räknat med, trots de nya partneravtalen, tvingas vi sänka vårt försäljningsestimat med 31% och 30% för 2020e respektive 2021e. Likviditetssituationen är ansträngd, vi bedömer att bolaget kommer behöva genomföra en kapitalanskaffning under H2'20 om minst 15 mkr. Vi ser fortsatt potential för en uppvärdering av bolaget drivet av 1) licensexpansion inom ArcelorMittal, primärt under H2'20, 2) ökad licenstillväxt drivet av samarbetspartners, och 3) en potentiell affär med ett stort internationellt bolag under året. Bolaget värderas fortsatt på låga multiplar, jämfört med peers inom sektorn (SaaS-lösningar inom Human Capital) som handlas till en EV/Sales-multipel över 5,5x för 2020e. Därför ser vi fortsatt en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aino_20200513.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se