19:32:49 Europe / Stockholm
2020-05-25 10:30:00

Omsättningen i Q1'20 uppgick till 33,4 mkr, motsvarande en minskning på 4%, marginellt bättre än vad vi räknat med. Gynnsam mix, kraftigt minskade kostnader och hög eftermarknadsförsäljning lyfte EBITDA-marginalen till 15%, bolagets starkare hittills ett enskilt kvartal. Tillväxten i Nordamerika på hela 91% signalerar nu att den islossning vi väntat på där äntligen är på gång. Utsikterna för Q2 och Q3 är dock mycket osäkra då partners och distributörers tillgång till sjukhus är avgörande. Med risk för en mer utdragen covidbelastning på vården än bedömningen för 1-2 månader sedan har vi sänkt vår EBIT-prognos för 2020e med 7%, medan vi lämnar den oförändrad för 2021e. Bolaget är väl rustad finansiellt för att möta en nedgång och långsiktigt ser vi den strukturella efterfrågan på Arcomas produkter som intakt. Aktien är nu oförändrad hittills i år och vi ser en värderingspotential på 25 kr på 12-18 månaders sikt. 
 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/arcoma_20200525.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se