20:22:03 Europe / Stockholm
2020-05-07 10:30:00

Omsättningen under Q1'20 uppgick till 50 mkr, vilket var lägre än de 60 mkr vi räknat med på grund av förseningar i projekt och rekordlåga kraftpriser, faktorer som båda föregick utbrottet av Covid-19 i Europa. Sammantaget pressade det EBIT till 7 mkr under Q1'20. Finansnettot gynnades av bolagets återköp av obligationer (till 2% underkurs) under Q1'20. För resten av året ser vi framförallt tre händelser som viktiga triggers för aktien på medellång sikt, a) den planerade försäljningen av Ranasjö- och Salsjöhöjden på totalt 215-240 MW som väntas inledas under Q2'20 och avslutas före årsskiftet, b) refinansieringen av bolagets obligationslån som väntas till hösten 2020 där vi räknar med en sänkning av upplåningskostnaden med som minst en halvering, och c) besked om expansion av projektportföljen. Sammantaget räknar vi med rörelsevinster på totalt runt 700 mkr de kommande tre åren, men utesluter inte en viss risk för påverkan på prisbilden för projekt efter krisen. Sammantaget ser vi en hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/arise_20200507.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se