20:18:34 Europe / Stockholm
2020-05-13 11:15:00

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till EUR 4,475m, en ökning med 52% y/y och 5% i jämförbart bestånd. Den kraftiga ökningen går att härleda till tillträden samt minskade vakanser till följd av ett aktivt uthyrningsarbete. Bolaget hade orealiserade negativa värdeförändringar om EUR 24,256m, av dessa var EUR 21,613m relaterade till Eastnines innehav i Melon Fashion Group (MFG). Ca 50% av nedskrivningen i MFG var relaterade till valuta. De negativa värdeutvecklingarna gjorde att EPRA-NAV sjönk till 131 kr. Baserat på den starka nettouthyrningen justerar vi upp våra hyresestimat med ca 6% för innevarande och nästa år. För 2022 justerar vi upp hyresestimaten med ca 10%. Förvaltningsresultatet sänker vi dock på innevarande år med 4,5% för att bättre reflektera intjäningsförmågan. Då vi tror på en återhämtning i Rublen och MFG justerar vi endast ned vårt estimat för EPRA-NAV på helåret till EUR 13,15. Då fastighetstransaktionsmarknaden i Baltikum i princip har stannat till följd av rådande Corona pandemi sänker vi vårt motiverade värde till 135-145 ifrån 150-160 kr och sänker potentialen till medelhög. Risken i aktien förblir låg.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/east_20200513.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se