18:15:06 Europe / Stockholm
2020-04-29 13:59:29

Loudsprings största innehav Eagle Filters, som tillverkar gasturbinfilter, planerar nu att starta produktion av andningsmasker mot smitta från Covid-19. Bolaget räknar med att kunna producera 30 000 andningsskydd per dag när produktionen startar vilket väntas bli i juni. Med ett antagande om intäkter på EUR 2 per mask, och ett grovt antagande om 20% EBITDA-marginal kan det motsvara intäkter på EUR 7m i år, vilket överstiger förra årets intäkter från gasturbinfiltren på EUR 2,6m, med ett resultatbidrag på EUR 1,4m till Eagle. Vi räknar med att maskerna kan bli en betydande värdedrivare för Loudspring åtminstone under 2020 och på medellång sikt, då efterfrågan väntas förbli förhöjd även om de akuta problemen med Covid-19 lägger sig. Efter justering av vårt motiverade värde för Eagle uppgår Loudsprings NAV till EUR 0,57 per aktie. Sammantaget ser vi fortsatt en hög potential för Loudsprings aktie, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/louds_20200429.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se