20:40:27 Europe / Stockholm
2020-04-16 10:45:00

Bolaget meddelar att man ser en ökad efterfrågan (40%) inom flertalet varukategorier (torrvaror, frukostprodukter, ris och majskakor) y/y. Ökningen har skett under mars och härleds till det nya COVID-19 utbrottet. Drivet av den ökade efterfrågan justerar vi upp vårt försäljnings-estimat 2,7% och 1,7% för '20e respektive '21e. Vi bibehåller våra antagande om att bolaget kommer kunna öka bruttomarginalen under H1'20 drivet av att tidigare annonserade prisökningar kommer att slå igenom under Q1'20 samtidigt som SEK har varit oförändrat mot EUR q/q. Detta leder till att vi justerar upp EPS med 3,1% och 1,1% för '20e respektive '21e. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 15,6x för '20e samt 11,8x för '21e. Detta anser vi är attraktivt givet bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden samt att aktien handlas till för hög värderingsrabatt jmf mot peers. Vi ser hög potential (medelhög) i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/msonb_20200416.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se