18:03:33 Europe / Stockholm
2020-04-29 11:00:00

Nettoomsättningen uppgick till 946 mkr (786 mkr), vilket motsvarar en ökning med 20% och 3% över vår förväntan om 916 mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 3,1% (9,4% justerat för Alpro). Bruttomarginalen sjönk till 29,1% (29,8%). Sänkningen är hänförlig till norra Europa där ökade råvarupriser och ogynnsam produktmix sänkte marginalen. EBITDA uppgick till 107 mkr (73 mkr), före jämförelsestörande poster, jämfört med vår förväntan om 95 mkr. Avvikelsen låg i en starkare volymtillväxt i den underliggande verksamheten, som delvis berodde på den förhöjda efterfrågan på varor relaterad till Covid-19 och det förändrade konsumtionsbeteendet i samhället. Efter rapporten drar vi upp vårt försäljnings-estimat 1% och 2% för '20e respektive '21e. På våra uppdaterade prognoser handlas Midsona på P/E 18,9x för '20e samt 14,1x för '21e. Detta anser vi är attraktivt givet bolagets framgångsrika förvärvsstrategi och starka kassaflöden samt att aktien handlas till för hög värderingsrabatt jmf mot peers. Vi ser hög potential i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/msonb_20200429.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se