20:20:50 Europe / Stockholm
2020-05-18 15:00:00

AAC Clyde Space rapporterade en nettoomsättning på 23,8 mkr i Q1'20, vilket innebar en tillväxt på 60 % jämfört med Q1'19. EBITDA på -6,2 mkr i Q1'20 var dock i nivå med -6,5 mkr Q1'19. AAC Clyde Space upprepar målet om positiv EBITDA samt operationellt kassaflöde 2021, vilket vi även räknar med. Den fortsatt starka tillväxten i Q1'20 talar för det. Det gäller dock att den temporärt lägre bruttomarginalen vänder upp igen, vilket blir en viktig datapunkt i rapporten för Q2'20. Vi har justerat ned försäljningsprognoserna med ca 3 % och räknar med en omsättning på 117 mkr 2020, vilket innebär en årlig tillväxt på ca 75 % jämfört med 2019, ej inräknat potentiella förvärv, och en EBITDA-marginal som successivt stiger och vänder till positiva tal på årsbasis 2021. På ett års sikt, då med Q1'21-rapporten i ryggen och fortsatta utsikter om att nå positivt kassaflöde för helåret 2021 ser vi det som möjligt att aktien då kan värderas till uppåt 7 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/aac_20200518.pdf & https://links.penser.se/f/a/aac_en_20200518.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se