20:16:56 Europe / Stockholm
2020-05-11 11:00:00

Nettoomsättningen sjönk till 0,8 mkr (1,9) under kvartalet, vilket var något under vår förväntan om 1,0 mkr. Avvikelsen berodde dels på kontraktsforskningsuppdrag som har pausats på grund av COVID-19, dels på en instrumentaffär som skjutits i tid. EBIT uppgick till -2,9 mkr (-1,3 mkr), vilket var lägre än vår förväntan om -1,0 mkr. Det fria kassaflödet minskade till -2,5 mkr (-0,4 mkr) under kvartalet, vilket drog ned kassan till 1,1 mkr (1,1 mkr). Efter rapporten sänker vi vårt försäljningsestimat för 2020e med 4%, primärt drivet av den ökade osäkerheten om efterfrågan från instrumentmarknaden. Bolaget har säkrat ett lån om 2 mkr vilket stärker likviditeten i närtid men som tidigare nämnts räknar vi med att bolaget kommer behöva ta in kapital under H2'20, innan positivt kassaflöde kan nås. Vi behåller vårt motiverade värde om 1,20 kr per aktie för bolaget efter våra reviderade prognoser. Värdet bygger på att Attana lyckas kapitalisera på sin instrumentverksamhet samtidigt som uppdragsprojekten ökar i både antal och pris. Därmed bibehåller vi vår syn på aktien, som är hög potential till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/atana_20200511.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se