19:22:07 Europe / Stockholm
2020-04-28 10:30:00

Både omsättningen på 1 217 mkr och EBIT på 146 mkr kom in starkare än våra förväntningar på 1 150 mkr resp. 128 mkr, då Covid-19 gjort kännbart avtryck först mot slutet av kvartalet. Organiskt minskade omsättningen med 5% medan förvärven resulterade i att samtliga dotterbolag visade tillväxt. Bolaget utnyttjar nu de åtgärder som finns tillgängliga till permitteringar och korttidsarbete för knappt 25% av medarbetarna och utsikterna för segmenten exponerade mot fordon och den allmänna industrikonjunkturen är särskilt grumliga. Sammantaget har vi sänkt vår prognos för EBIT i år med 2%. Vi räknar även med en inbromsning i aktivitet på förvärvsfronten. Givet en stabilisering på Beijer Almas marknader under H2'20 så ser vi goda chanser för en vinstökning på 40% 2021e och ett motiverat värde på 120 kr på något års sikt. Med osedvanligt grumliga utsikter på kort sikt ser vi en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/beija_20200428.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se