20:19:56 Europe / Stockholm
2020-05-18 13:00:00

Omsättningen för perioden uppgick till 172 mkr (188,2 mkr) vilket är lägre än våra estimat om 185 mkr. Bruttomarginalen uppgick till 54 % mot våra estimat om 55 %. Justerat för valuta var bruttomarginalen 55,3 %. Koncernen har påverkats starkt av följderna av Covid-19-pandemin och den största bidragande faktorn till den minskade försäljningen under perioden var grossistverksamheten i Sverige.  Samtidigt växer den egna e-handeln med 23 % y/y. För 2020 bedömer vi att omsättningen kommer att uppgå till 728 mkr. För 2021 och 2022 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 764 respektive 810 mkr. Vi justerar våra antaganden om EBIT för 2020 och bedömer att EBIT kommer uppgå till 52 mkr. Vi justerar ned vårt motiverade värde till 20 - 22 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/borg_20200518.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se