19:06:40 Europe / Stockholm
2020-05-15 13:45:00

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 372 mkr vilket var i linje med tidigare offentliggjorda siffror. Den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till -7%. EBITA uppgick till 12 mkr, i linje med tidigare offentliggjorda siffor. I samband med rapporten tillkännagav bolaget att man sedan den första mars har vunnit över 150 kundprojekt med digital leverans. Dessa projekt har ett värde på över 350 mkr. Sedan vinstvarningen den 23e april har bolaget vunnit affärer motsvarande ca 100 mkr. Vi justerade ned våra omsättningsestimat med ca 4% i år och våra EBIT estimat med 7%. För kommande två år lämnar vi i princip estimaten oförändrade. BTS handlas i dagsläget på en implicit WACC om ca 14%. Vi väljer att bibehålla vårt motiverade värde om 270-280 kr vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien. Bolaget har en välfylld kassa som vi bedömer kan addera 150-200 mkr i försäljning. Vi bedömer dock att förvärv är att vänta först i H2.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/bts_20200515.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se