19:53:48 Europe / Stockholm
2020-04-24 13:15:00

I samband med bolagets vinstvarning släpptes försäljningssiffror för Q1. Försäljningen i Q1 uppgick till 370 mkr. EBITA kommer att bli 60% lägre än i Q1'19 vilket motsvarar 12 mkr. Intäktstappet var i linje med våra justerade estimat så vi håller våra intäktsestimat oförändrade för helåret. Vi hade trott att bolaget kunnat mitigera kostnaderna bättre vilket gör att vi sänker vårt EBIT estimat och EPS med ytterligare 18% på helåret. Vi sänker även EPS 2021 och 2022 med 9%. Estimatjusteringarna samt att vi riskpremiet något i vår DCF gör att vi justerar ned vårt motiverade värde till 270-280 kr ifrån 290-300 kr. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en låg risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/bts_20200424.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se