07:48:22 Europe / Stockholm
2020-02-14 10:30:00

Nettoomsättningen ökade till 22,2 mkr y/y (18,9 mkr), vilket var i linje med vår förväntan om 23,8 mkr. Ökningen genererades primärt av den starka försäljningsutvecklingen för ColdZyme i Sverige och Danmark. Försäljningen påverkas även positivt av den första ordern till STADA för den nya munsprayen samt leverans av enzymformuleringar till Maren Cosmetics och Dr Bragi.Company Ltd. Detta drev upp bruttomarginalen till 77% (75%), jmf med vår förväntan om 67%.
Drivet av ett varmt mottagande av ColdZyme i Hong Kong justerar vi upp vår försäljningsprognos för 20e och 21e med 1% respektive 3% efter rapporten. Vidare flaggar bolaget för att man har löst årets likviditetsunderskott genom att bolaget har säkerställt en kortfristig kredit om 10 mkr. Därmed bedömer vi att risken för en nyemission har sjunkit. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20200214.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se