19:16:45 Europe / Stockholm
2020-05-27 13:23:37

Enzymatica och STADA har ett avtal för försäljning och distribution av ViruProtect (ColdZyme) i Belgien och Österrike sedan 2017. Det avtalet har nu utökats med ytterligare 19 länder inom Europa med lansering under H2'20. Med det utökade avtalet bedömer bolaget att STADA kommer lägga order runt 20 mkr under 2020. Vi uppskattar att dessa orders primärt kommer komma under Q2'20 samt början av Q3'20 för att hinna lanseras på respektive marknad under H2'20. Vidare bedömer vi att uppföljningsorders kan komma mot slutet av 2020 samt början av 2021. Därav justerar vi upp våra försäljningsestimat för 2020 och 2021 med 18% respektive 12%. Uppskattningsvis betalar STADA en lägre bruttomarginal än vad Enzymatica har i snitt, trots detta höjer vi vårt EBIT-estimat med 6 mkr för 2020 samt 2 mkr för 2021. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20200527.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se