20:45:56 Europe / Stockholm
2020-05-11 11:00:00

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1,9 mkr (5,2 mkr), jämfört med vår förväntan på 3 mkr. Avvikelsen berodde på lägre projektleveranser under kvartalet än beräknat. Avvikelsen från fjolåret förklaras av att Iconovo erhöll en engångsintäkt i samband med överlåtelsen av kundavtalet mellan Amneal och CBC. Rörelsekostnaderna steg till 7,4 (5,9) mkr, vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen var primärt drivet av personalexpansion. EBIT uppgick till -4,9 mkr (0,3 mkr), jämfört med vår förväntan om -3,0 mkr. Kassaflödet från verksamheten uppgick till -1,8 mkr (-0,7 mkr). Efter en nyemission under slutet av 2019 har bolagets kassa stärkts till 85 mkr (50 mkr). Efter rapporten sänker vi vårt försäljningsestimat med 13% för 2020e men lämnar 2021e oförändrat, efter en något lägre fakturering än beräknat. Detta leder till att vi justerar ned vår EBIT-estimat för 2020e med 1 mkr men lämnar 2021e oförändrat. Vi räknar fortsatt med att bolaget kommer påbörja ett nytt kundprojekt under året vilket kommer inbringa ca 2 mkr i en engångsintäkt (technology access fee). Under sommaren beräknas CE-märkningen vara på plats för ICOcap, via Stevanato. Därmed ser vi hög potential i aktien till en medelhög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ico_20200511.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se