18:07:42 Europe / Stockholm
2020-05-08 10:00:00

Instalcos Q1 resultat innebar en stark tillväxt i omsättning om 38% yoy och ett rörelseresultat 30% upp yoy. Omsättningen var något högre än våra förväntningar men EBIT i linje i och med att rörelsemarginalen kom in något lägre än väntat. Huvuddelen av tillväxten är förvärvsdriven men även den organiska tillväxten var stark på 11%. Enligt Instalco bidrar förvärvade bolag till att organisk tillväxt ökat och så har det sett ut de sista tre kvartalen. De nya bolagen börjar samarbeta med andra bolag i gruppen, och kan därmed ta fler och större order. Under Q1 fick Instalco dessutom sin största order någonsin, ett projekt med NCC och Region Sörmland med ett värde på 700 mkr.

Förvärvstakten är fortsatt hög och i april gjordes i snabb takt tre nya förvärv om sammanlagt 193 mkr i omsättning. Instalco är konfidenta i att nå sitt förvärvsmål om 600-800 mkr i omsättning även i år. Gjorda förvärv skapar en bra grund för både Q2 och årets resultatutveckling och dessutom ser Instalco en bättre marginal i Q2 jämfört med Q1. EBIT marginalen var nere på 7,2% i Q1 och även om Q1 säsongsmässigt alltid är det svagaste så innebar nedstängningen i Norge att projekt där gav sämre lönsamhet än väntat. Enligt Instalco kommer marginalen att komma upp igen i Q2 i och med att orderboken är av god kvalitet.

Kassaflödet är nu så starkt i gruppen att de klarar av att finansiera förvärven själva och ändå ha kassaflöde över. I Q1 har dom använt det extra kassaflödet till att betala ner lån och skuldsättningen har gått ner långt under målen. Rapporten kom in nära våra estimat och vi ligger kvar med oförändrade estimat förkommande år. Även motiverat värde är oförändrat på 170-185 kr, vilket motsvarar en PE multipel på 15-16 på 2021 och ett värde av "extra" kassaflöde om 10-15 kr per aktie

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/instal_20200508.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se