19:16:54 Europe / Stockholm
2020-05-27 10:30:00

Mahas EBITDA i Q1'20 uppgick till USD 6,4m vilket var strax under vår förväntan på USD 6,7m. Maha har dock sänkt produktionsprognosen, som länge verkade stå emot effekterna av pandemin och kollapsen i oljepriset, från 5000-5500 boepd till 4000-5000 boepd 2020, som en följd av lockdown i Brasilien, svårigheter att få utrustning levererad och en minskad efterfrågan på gas. Den justerade investeringsplanen innebär bland annat att bolaget skjuter på arbetena med Maha-1, TS-1 & TS-2 samt arbetena med att öka hanteringskapaciteten på Tartaruga. Sammantaget har vi sänkt vår förväntan på produktionen i år till 4400 boepd. Vi beräknar att Mahas cash flow break even nu motsvarar ett brentpris runt USD 20 per fat, vilket innebär gott om utrymme till dagens brentpris på USD 36 per fat och svarta siffror i år. Med en kassa på USDm 19m ser vi därför ingen större finansiell risk. Vi fortsätter se ett motiverat värde långt över dagens kurs, men noterar att det är helt beroende av gashanteringen på kort sikt och en återhämtning i oljepriset från 2021 på längre sikt. Sammantaget ser vi därför en hög potential till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20200527.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se