19:12:26 Europe / Stockholm
2020-05-13 11:00:00

Nexam uppvisar sitt starkaste kvartal någonsin. Intäkterna uppgick till 41,7 mkr (31,8) och överskred våra estimat om 38 mkr. Stor drivare av tillväxten var Performance Chemical som växte med 138 % y-y. Lönsamheten förbättras och företaget uppvisar en stark bruttomarginal om 43 % (40 %), vilket bland annat förklaras av en annorlunda produktmix. Efter kvartalets utgång meddelades utfallet av emissionen vilken innebar att emissionens första del inbringade 45,6 mkr.
Bolaget ser i nuläget begränsade effekter av Covid-19 även om det givetvis råder stor osäkerhet för tillfället. Geografiskt har Nexam en bred exponering där endast knappt 20 % av försäljningen genereras i Sverige. Performance Chemical växte mer än våra estimat vilket sammantaget gör att vi höjer våra intäktsestimat. För 2020 höjer vi intäktsestimaten för med 3 mkr till intäkter om 197 mkr, för 2021 och 2022 höjer vi intäktsestimaten med 5 mkr för respektive år, och intäktsestimaten uppgår därmed till 227 respektive 268 mkr. Värderingen indikerar ett värde i spannet 7,00 - 7,50 kr per aktie (mot tidigare 6,85 - 7,25 kr).

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/nexam_20200513.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se