13:35:25 Europe / Stockholm
2020-05-05 11:15:00

Redsense Medical visade en tillväxt i Q1'20 om 154 % på årsbasis, upp från 124 % i Q4'19, vilket innebär att den allt starkare trenden avseende försäljningstillväxten är intakt. Försäljningen var 26 % högre än i Q4'19. Tillväxten ledde även fram till det första kvartalet med svarta siffror, 241 tkr, på nedersta raden. Vi har höjt prognoserna något efter Q1-rapporten, och räknar fortsatt med att Redsense Medical når break-even 2020. Vi bedömer att fortsatt tillväxt i försäljningen samt eventuella nyheter kring sårvård kommer att vara viktiga drivkrafter för aktien. Intresset för aktien kommer sannolikt att öka när Redsense nu även visar svarta siffror.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/reds_202000505.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se