20:39:08 Europe / Stockholm
2020-06-10 14:15:00

Systemairs omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 2031 mkr vilket var 5,3 % lägre än föregående år och lägre än våra estimat. Rörelseresultatet uppgick till 56 mkr men belastas av goodwill-nedskrivningar om 38 mkr. Systemair meddelade också att man inte kommer föreslå någon utdelning för perioden 2019/2020.

Vi justerar intäktsestimaten. För 2020/21 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 9017 mkr, för 2021/22 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 9 468 mkr och för 2022/23 bedömer vi att intäkterna kommer att uppgå till 9 941 mkr.  Vi bedömer att rörelseresultatet kommer att uppgå till 696 mkr för 2020/21. Systemair är sencykliskt och vi bedömer att effekter av Covid-19 kan komma att förtydligas. Vi justerar riktkursen marginellt till 150 - 155 kr (150 kr).a

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sysr_20200610.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se