19:03:05 Europe / Stockholm
2020-04-16 11:30:00

Systemair har bred geografisk exponering med verksamhet i 50 länder. Flera marknader i Europa har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och effekterna av den. Systemair genererar ca 80 % av sina intäkter i Europa och riskerar därmed att framöver se effekter av rådande marknadsläge. På grund av osäkerheten i marknaden gör vi försiktiga justeringar där vi endast ändrar tillväxtestimaten för Q'4 19/20 och Q'1 20/21, men lämnar kvartal framöver oförändrade. För 19/20e justerar vi intäktsestimaten till 9 085 mkr (9 135 mkr) och för 20/21e justerar vi estimaten till 9 403 mkr (9 501 mkr). Intäktsestimaten för 19/20e skrivs ned med 0,5 % och 20/21 skrivs intäktsestimaten ned med ca 1 %. Vår värderingsansats är en DCF-värdering med en WACC om 11 % och med antagandet att Systemair uppnår det egna EBIT-marginalmålet om minst 10 % (i genomsnitt över en konjunkturcykel) inom fem år. Modellen indikerar ett motiverat värde om 150 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sysr_20200416.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se