17:49:28 Europe / Stockholm
2020-04-28 10:30:00

Hyresintäkterna i kvartalet uppgick till 1 341 mkr och driftsnettot till 895 mkr. Detta var det första kvartalet där förvärvet av Hemfosa konsoliderades. Förvaltningsresultatet uppgick till 319 mkr, detta belastas dock av kostnad för förtidslösen av lån om 115 mkr och kostnader relaterat till förvärvet om 32 mkr. De åtgärder bolaget vidtagit på finansieringssidan har sänkt finansiella kostnader med 170 mkr. Med anledning av kostnaderna relaterade till Hemfosa transaktionen samt förtida lösen av lån sänker vi våra estimat för förvaltningsresultat med 7% på innevarande år. Vi höjer dem dock med 5% och 6% för 2021 och 2022. Vi justerar även ned vårt estimat för EPRA-NAV för innevarande år från 25,4 till 22,7 kr. Anledningen är mindre förändringar i kapitalstrukturen. Med anledning av att rådande marknadsklimat justerar vi ned våra multiplar i vår SOTP modell vilket gör att vi sänker vårt motiverade värde till 34-36 kr ifrån 38-39 kr. Vi ser därför en hög potential i aktien. Bolagets starka finansiella ställning samt den låga hyresgästrisken i samhällsfastigheter och svenska bostadsfastigheter gör att vi ser en låg risk i aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sbb_20200428.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se