17:59:10 Europe / Stockholm
2020-04-29 11:30:00

Nettoomsättningen steg till 46,1 mkr (26,6 mkr) under kvartalet vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen drevs av affärsområdet Handel & Tjänster där bolaget Nordbutiker förvärvades under 2019. Den organiska tillväxten steg till 5%. Bolagets EBITDA, justerat för Followit uppgick till 4,9 mkr (0,6 mkr), vilket var ca 1,5 mkr under vår förväntan.

Drivet av konkursen av Followit samt den ökade osäkerheten för koncernens större bolag väljer vi att dra ned vårt försäljningsestimat med 7,7% samt 5% för '20E respektive '21e. Nedskrivningen av goodwill från Followit om 5,6 mkr leder till att vi sänker vår EBIT-estimat med 11 mkr för '20e. De nuvarande omständigheterna har lett till att frekvensen på transaktionsmarknaden har minskat vilket gör att vi bedömer chansen till nya förvärv som låg för resten av året. På våra reviderade prognoser handlas bolaget till en EV/EBITDA-multipel på 9,1x '20e vilket är i linje med sektorn. Om man däremot blickar in i '21e blir värderingen attraktiv igen. Drivet av bolagets likviditetssituation höjer vi risken till hög (medel), vilket gör att vi ser hög potential till hög risk för aktien.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sea_20200429.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se