18:54:43 Europe / Stockholm
2020-05-18 12:15:00

Sensec Holding rapporterade ett rörelseresultat på 1,4 mkr i Q1'20, ned från 1,7 mkr i Q1'19, och en rörelsemarginal på 7 % (8 %). Sensec Holding såg de första effekterna av Covid-19 i mars, med viss avmattning av efterfrågan på såväl nya projekt som reservdelar. Den 12 maj 2020 fattade styrelsen i Sensec Holding beslut om en satsning drivet av förvärv i Norden, vilken ska leda till en omsättning på 480-500 mkr vid utgången av 2022. Betalar Sensec Holding i snitt EV/Sales 0,45x i förvärven, och lyckas att leverera en omsättning på 480 mkr 2023 så bedömer vi att aktien har en potential att nå 2,80 kr per aktie på tre års sikt från idag. Det skulle då innebära en målmultipel för Sensec Holding 2023 på EV/Sales 1,04x, samt motsvara EV/EBIT på 15x antaget att Sensec Holding då integrerat de förvärvade bolagen och där uppnått marginaler i linje med Sensec Holdings historik kring 7 %.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sens_20200518.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se