19:26:24 Europe / Stockholm
2020-05-04 10:30:00

Omsättningen i Q1'20 på 95,6 mkr var strax under vår förväntan på 102 mkr. EBIT sjönk till -13,7 mkr vilket var svagare än den marginella vinst vi räknat med. Orderingången var anmärkningsvärt svag på 37 mkr (100 mkr), vilket förklaras av att orderingången normalt sett är svagare då offentliga kunder släpper sina budgetar efter kvartalet. Å andra sidan fortsatte TRaaS-affären att växa starkt, med 47% baserat på förra årets goda orderingång. Samtidigt rapporterar Sensys Gatso att man endast förväntar sig en begränsad påverkan från Covid-19. Med en förväntan om ett svagt andra kvartal i år, en fortsatt god tillväxt i TRaaS-affären efter förra årets goda orderingång, återstart av skolprogrammen i USA i Q3'20, utrullningen av Costa Rica i höst och det faktum att verksamhetens natur innebär långa ledtider, har vi sänkt vår prognos för EBIT i år från 29 mkr till 18 mkr. Med stöd av den vändningen i operationellt momentum som påbörjades 2019 och potentialen i en expansion av TRaaS i USA och på nya marknader ser vi gott stöd för det långsiktiga målet på 1 mdkr i omsättning och en EBITDA över 150 mkr år 2025. Även om Covid-19 skulle innebära ett kortsiktigt avbräck i momentum, ser vi ett motiverat värde på 1,80-2,00 kr inom vår prognosperiod, vilket innebär en hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sens_20200504.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se