13:26:27 Europe / Stockholm
2020-04-15 11:15:00

Vi bedömer att merparten av Upsales befintliga och potentiella kunder inte påverkades nämnvärt av den initiala COVID-19 reaktionen då dessa är i industrier med liten eller obefintlig kopling till de industrien som drabbats värst under inedlningen av krisen. Vidare tror vi att de initiativ bolaget tagit kring minskning av churn-rate samt ökad ARPU kommer ha en positiv inverkan på siffrorna i Q1'20. Med anledning av att Covid-19 har eskalerat efter kvartalets utgång justerar ned våra estimat för helåret med ca 11% och kommande år 12%. EPS justeras ned med 10,2% 2020 och 6% 2021. Baserat på en något höjd riskpremie i vår DCF samt att peers handlats ned sänker vi vårt motiverade värde till 27-29 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/upsales_20200415.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se