19:36:48 Europe / Stockholm
2020-05-07 11:15:00

Nettoomsättningen uppgick till 18,9 mkr vilket var något över våra estimat och motsvarar en tillväxt y/y om 11,6%. Återkommande intäkter utgjorde 90,2% av intäkterna i kvartalet.EBITDA uppgick till 2,8 mkr vilket motsvarar en marginal om 14,6%, också detta något över våra estimat. ARR uppgick till 72,8 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 20% y/y. Precis som vi var tydliga med i vår senaste uppdatering varUpsales Q1 tämligen opåverkat av Covid-19. Anledningen till att ARR växer snabbare än omsättningen är att ett antal stora affärer avslutas sent i kvartalet. Bolaget har fortsatt att avsluta affärer i både mars och april men, guidar för en högre churn-rate till följd av att kunder reducerar antalet licenser. Vi sänker därför våra försäljningsestimat med 4% på innevarande år. Då bolaget är tydliga med att man fortfarande rekryterar för att växa sänker viEBIT estimaten för innevarande år med 2,1 mkr. Vi bibehåller vårt motiverade värde om 27-29 kr vilket gör att vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/upsales_20200507.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se