20:28:35 Europe / Stockholm
2020-04-24 13:00:00

Nettoomsättningen för ZetaDisplay i kvartalet uppgick till 105,6 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 13%. Samtliga bolagets internationella projekt är igång och löper fortsatt på. Den organiska tillväxten uppgick till 2,2%. EBIT i kvartalet uppgick till -15,5 mkr. Rörelseresultatet tyngs av EO poster om 17,1 mkr. Dessa EO-poster är delvis relaterade till bolagets tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram. Vi sänker försäljningsestimaten för helåret med 10% och EBIT med 47%. Justerad EBIT minskar dock bara med ca 11%. Detta gör att vi sänker vårt motiverade värde till 22-24 kr från 29-31. Vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk. Bolaget har genom sin nyligen genomförda obligationsemission en stark kassa och detta i kombination med att återkommande intäkter (ARR) utgör ca 31% av försäljningen motiverar den låga risken i bolaget.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/zeta_20200424.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se