03:20:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2020-10-07 09:00:00

En forskare vid kontraktsforskningsbolaget Celerions laboratorium i USA har erhållit "Best Abstract Award" av American Association of Pharmaceutical Scientists (AAPS). I arbetet kombineras PExAs teknologi med ultrakänsliga analysmetoder för att detektera cytokin-biomarkörer från de nedre luftvägarna.

Arbetet beskriver för första gången hur cytokiner, som normalt sett förekommer i mycket låga koncentrationer i människans vävnader, kan mätas i PEx-prover. Det är en mycket viktig upptäckt då cytokiner är ett välkänt observandum för inflammatoriska tillstånd, som exempelvis vid astma, KOL, COVID-19 och avstötning av transplanterade lungor.
Jörgen Östling, Manager Research and Biochemical analysis, PExA AB:
- Det är uppmuntrande att de målinriktade aktiviteter och samarbeten som vi bedriver för bland annat identifiering av analysmetoder för PEx prover, nu börjar ge resultat. I detta fall har forskarna framgångsrikt påvisat nya möjligheter att analysera intressanta proteiner i PEx prover genom att utnyttja två extra känsliga och kommersiellt tillgängliga analysmetoder. Även om dessa resultat är preliminära innebär de ett viktigt steg för oss och vi ser fram emot ytterligare studier som kan bekräfta metodernas användbarhet.
Som vinnare av "Best Abstract Award" är arbetet bland de 10 procent högst rankade, av totalt cirka 850 inskickade abstracts. Arbetet kommer presenteras på den vetenskaplig konferensen PharmSci 360 som inleds den 26 oktober 2020.
Titel Abstract: Non-Invasive Measurement of Lower Respiratory Cytokine Biomarkers with PExA and Ultrasensitive Immunoassays
Länk till Abstract: www.eventscribe.com/2020/PharmSci360/fsPopup.asp?efp=Rk5BR1RJQU4xMDg2Mg%20&PosterID=290520%20&rnd=0.7616732&mode=posterinfo