15:14:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-06-02 14:27:25

PExA AB ("PExA") meddelar idag att Utvecklingschef Svante Höjer kommer teckna 50 000 units i den pågående företrädesemissionen vilken offentliggjordes den 14 maj 2021. Detta pressmeddelande avser teckning utöver de teckningsförbindelser om 164 740 units som redan ingåtts av styrelse och ledning.

PexA ABs Utvecklingschef Svante Höjer avser teckna 50 000 units med företrädesrätt, motsvarande 60 000 SEK. Denna teckning tillkommer utöver de teckningsförbindelser som redan ingåtts av styrelse och ledning enligt nedan:

Person Antal units SEK
Erik Ekbo* 39 739 47 686,80
Anna-Carin Olin** 41 667 50 000,40
Torpa Industirer AB*** 83 334 100 000,80
Totalt 164 740 197 688

* VD för PExA AB
** Styrelseledamot i PExA AB
***PExAs styrelseordförande Claes Holmberg äger 100 % av rösterna och kapitalet i Torpa Industrier AB.

Villkoren för företrädesemissionen innebär att för varje befintlig aktie (oavsett serie) berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller en (1) ny aktie av serie B och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B.

Två (2) Teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av Teckningsoptioner ska ske i enlighet med villkoren under perioden 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022. Teckningskursen per aktie ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden 2 juni 2022 till och med den 16 juni 2022, dock lägst 0,125 kronor och högst 2,40 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsperioden i Företrädesemissionen har pågått från och med den 25 maj 2021 och pågår till och med den 8 juni 2021. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden.