01:25:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2024-05-29 Årsstämma 2024
2024-05-15 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 X-dag ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-08-24 11:42:32

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Clinical Proteomics visar forskare från bl.a Göteborgs Universitet och AstraZeneca att PEx-prover innehåller hundratals potentiella biomarkörer som kan analyseras samtidigt.

I studien som initierats av AstraZeneca har PExA-instrument använts, i samarbete med Göteborgs Universitet, för att samla in PEx-prover från de små luftvägarna hos 30 personer med respektive utan lungsjukdom.

Forskarna har identifierat en unik proteomik plattform som möjliggör samtidig analys av över 200 olika proteiner i PEx-prover. Den tillämpade analytiska metoden var reproducerbar och resultaten visar att en överraskande stor andel av de identifierade proteinerna är associerade med biokemiska processer som är involverade i utveckling av astma och många andra lungsjukdomar. Resultaten vittnar om att PEx-baserad proteomik är en ny och lovande metod för att på ett enkelt och icke-invasivt sätt identifiera nya och bättre biomarkörer samt targets för vidareutveckling av precisionsmedicin inom lungsjukdomar.

Tomas Gustafsson kommenterar:
- Vi är glada över att vår unika metod, som till skillnad från dagens invasiva provtagningsmetoder är enklare och mer kostnadseffektiv, har visat sig kunna kombineras med en analysmetod som medger proteomik- baserad forskning, vilket möjliggör ett brett sökande och identifiering av proteiner som kan utgöra grund för utveckling av ny och mer precis diagnostik och behandling.

- Resultaten, som publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift, kan nu användas som ytterligare en del i vår marknadsföring gentemot den primära kundgrupp som bedriver forskning inriktad mot framtidens diagnostik och behandling av lungsjukdomar. De här spännande resultaten är ett viktigt steg för metodens acceptans och vidare utveckling mot kliniska applikationer.

Länk till artikel:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35668386/