16:24:05 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
PExA är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar metoder för insamling av biomarkörer. Bolaget tillhandahåller insamlings- och mätinstrument, förbrukningsartiklar och övriga analystjänster vid undersökning av patienters lungor. Produkterna används främst vid behandling av luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förutom huvudverksamheten erbjuds service- och teknisk support. Bolaget grundades under 2014 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-28 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-28 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-28 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-25 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2017-05-05 Årsstämma 2017
2017-05-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-24 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Ordinarie utdelning PEXA B 0.00 SEK
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2021-07-16 08:30:00

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel i Physiological Reports redogörs för hur PExAs metod skulle kunna användas för att i realtid övervaka en lungskadas omfattning och återhämtning hos ECMO-patienter med ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome).

Vid svår ARDS är extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), det vill säga syresättning av blodet utanför kroppen genom en konstgjord lunga, en livsförlängande behandling, särskilt bland COVID-19 patienter. Vid pandemier såsom COVID-19 är nuvarande metoder, diagnostisk bildbehandling och/eller invasiv diagnostik, med tanke på svårigheterna inom sjukhustransport, kontraindikation av biopsier och möjlig spridning av infektioner, förenade med risker.

Studien med PExAs metod, som genomförts vid Lunds Universitet, visar att både återhämtning och försämring av lungfunktionen återspeglades i mängden partiklar som registreras med en signifikant ökning av partiklar under försämring såväl i en in-vivo djurmodell som i en klinisk undersökning. Under återhämtning hos två patienter, vars lungfunktion förbättrades tillräckligt för att kunna avbryta ECMO-behandlingen, observerades en minskning av partikelmängden.

Sandra Lindstedt, professor och överläkare vid avdelningen för thoraxkirurgi vid Skånes universitetssjukhus i Lund:
"Resultatet innebär att en realtidsmätning av partikelgenereringen skulle kunna användas för tidig upptäckt av ARDS men också för övervakning av statusen hos lungskador över tid. Med hjälp av partikelmätningen kan läkare snabbt få ett kompletterande kliniskt stöd för att kunna bedöma lungans funktion, vilket kan minska behovet av invasiv diagnostik samt bidra till att optimera eller anpassa terapier."
Länk till artikel: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14802