03:18:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-14 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-22 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-17 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2024-06-14 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-16 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-16 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-20 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2021-03-23 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-16 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Split PERP B 2:1
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-16 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2018-03-15 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 X-dag ordinarie utdelning PERP B 0.00 SEK
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-11 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-25 Årsstämma 2016
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-03-05 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Perpetua Medical är verksamt inom hälsovård. Bolaget erbjuder säkerhetslösningar anpassat för aktörer inom sjukvården. Tjänsterna används för administration av intravenös medicin för att förhindra vanliga administrationsfel, vilket är av betydelse vid behandling av cancer och allvarliga sjukdomar. Viktiga faktorer som beaktas vid behandlingen inkluderar sterilitet, koncentration och rekommendationer. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2024-02-15 08:30:00

Inom ramen för styrelsens uppsatta strategi kommunicerades nyligen en betydande milstolpe i och med inkråmsförsäljningen av Druglog till Raysearch Laboratories AB. Tillsammans med de kostnadsbesparande åtgärder som styrelsen genomfört är den finansiella risken reducerad så till den grad att bolagets ställning kan bana väg för en ny affärsinriktning. Styrelsen avser att omgående utreda förutsättningarna för en ny affärsinriktning vilket kan innefatta förvärv av nischade och lönsamma bolag inom life science sektorn.

Arbetet med att leta och identifiera potentiella förvärv kommer göras systematiskt och inledas omgående. Fokus kommer att vara på att leta efter nischade och onoterade verksamheter inom medicinteknik och läkemedel. Vidare ska bolagen ha en historik av lönsamhet.

Parallellt med att utreda den nya affärsinriktningen pågår strategin med att också avyttra Wastelog, en produkt som under många år har haft större försäljningsframgångar än Druglog, inte minst på den amerikanska marknaden. Pharmacolog är i pågående dialoger med potentiella köpare avseende Wastelog. En framgångsrik försäljning av Wastelog skulle ytterligare stärka bolagets finansiella ställning samt förutsättningarna att exekvera på den eventuellt nya affärsinriktningen.

Erik Hedlund, Styrelseordförande och huvudägare i Pharmacolog: "Styrelsen har parallellt med arbetet i Pharmacolog byggt upp ett unikt nätverk inom life science sektorn och framförallt mot mindre och medelstora företag. Många av dessa företag, även om de visar lönsamhet, saknar kompetens och finansiella resurser för att utveckla sina verksamheter vidare. Pharmacolog avser att genom förvärv av mindre lönsamma företag inom life science bygga en företagsgrupp, som genererar positiva kassaflöden och med målet att skapa värdetillväxt för sina aktieägare."