05:16:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
PharmaLundensis är ett forskningsbolag. Störst inriktning återfinns inom behandling av svåra lungsjukdomar. Sjukdomar som bolaget är specialiserade inom inkluderar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), kronisk bronkit, samt influensaorsakad lungsvikt. Utöver huvudverksamheten sker utveckling av tekniska system för hantering av läkemedelsutsläpp. PharmaLundensis har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-31 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-09 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-01 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-15 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2017-06-14 Årsstämma 2017
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-17 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-22 Årsstämma 2016
2016-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2015-05-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-20 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2014-06-19 Årsstämma 2014
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-17 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-16 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-19 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-15 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning PHAL 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012
2012-05-18 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2022-06-09 17:09:30

VD:s sammanfattning

Under det gångna året har PharmaLundensis investerat betydande resurser på att färdigställa Minievaporatorn, och nu är det dags att skörda. Vi bedömer att maskinen fyller ett stort behov, och att många företag kommer att vilja minska sina reningskostnader genom att hyra en Minievaporator. Vi avser att under det kommande året aktivt söka kontakt med företag i Sverige som kan ha behov av en sådan maskin. Tillverkning av Minievaporatorer kommer inledningsvis att ske hos den teknikkonsult som för PharmaLundensis räkning utvecklat apparaten. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att sköta framtida tillverkning av maskiner i egen regi när volymerna stiger. Vi har så smått börjat leta efter en lämplig monteringslokal för framtida tillverkning. Minievaporatorn är skyddad genom flera patent/patentansökningar.

Vi bedömer att det i framtiden, när Minievaporatorn genererar betydande intäkter, kan vara lämpligt att knoppa av PharmaLundensis CleanTech-projekt (Minievaporator, EcoFilter för sjukhus samt säkerhetsvattenlås) i ett separat bolag. Det finns en hel del investerare som inte vill investera i läkemedelsutveckling, medan en annan grupp är mest intresserade av läkemedelsprojekt. Genom att skilja på verksamheterna kan man bättre synliggöra deras rätta värden.

Även PharmaLundensis läkemedelsprojekt mot KOL och kronisk bronkit går framåt. Detta är vårt värdefullaste projekt som har potential att generera extremt stora värden på lite längre sikt. Med hänsyn till de stora kostnader som är förknippade med att ta läkemedel till marknaden avser vi dock att nöja oss med att genomföra några Fas 2 "Proof of Concept" studier i bolagets regi, och sedan licensera ut eller sälja projektet. Med hänsyn till det mycket stora antalet patienter som lider av KOL och kronisk bronkit idag, och bristen på effektiva läkemedel för dessa sjukdomar idag, kan det redan efter några framgångsrika Fas 2 studie bli aktuellt med mycket stora licensbelopp till PharmaLundensis.

Under vårens nyemission inkom det teckningar för ca 2.0 miljoner kronor. Detta kapital kommer huvudsakligen att användas till att färdigställa och hyra ut den första Minievaporatorn till kund, samt tillverka ytterligare ett antal maskiner för uthyrning. Målsättningen är att hyra ut 10 Minievaporatorer under det kommande året och 50-talet maskiner på 3 års sikt.

Sammanfattningsvis bedömer jag att Minievaporator-projektet står redo att generera betydande intäkter till PharmaLundensis.